Sprawozdanie z niezwykłego spotkania 4P Neonatologia, zorganizowanego w Rzeszowie! 🌐🍼👩‍⚕👶

 

W dniach 6-8 listopada 2023 roku mieliśmy zaszczyt gościć światowej klasy specjalistów w dziedzinie neonatologii. 

Wykłady prowadzone były przez ekspertów z Polski i zagranicy, takich jak Gusztav Belteki, Ryo Itoshima, Victoria Karlsson, Angela Kribs, Erik Normann, Jana Rosenberger, Prakeshkumar Shah, Renata Bokiniec, Paweł Krajewski, Piotr Kruczek, Ryszard Lauterbach, Iwona Maroszyńska, Iwona Maruniak-Chudek, Jan Mazela, Marzena Michalak-Kloc, Joanna Seliga-Siwecka, Dawid Szpecht, Tomasz Szczapa, Anna Tomaszkiewicz, Marta Twardoch-Drozd, Maria Wilińska, Arleta Zajączkowska, Witold Błaż.

Po wykładach zorganizowane zostały inspirujące warsztaty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę i umiejętności praktyczne. Trzy dni intensywnego szkolenia zgromadziły około 100 uczestników, a 18 firm sprzętowych, które wsparły nasze wydarzenie, zasługuje na szczególne podziękowania za udostępnienie niezbędnych urządzeń światowej klasy wykorzystywanych podczas warsztatów. 🙌

Warto zaznaczyć, że po raz pierwszy w Polsce mieliśmy dostęp do najnowocześniejszego symulatora NeoSim LuSi, umożliwiającego lekarzom realistyczne ćwiczenia z zakresu neonatologii. 🤖👶

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prelegentom, partnerom biznesowym, a szczególnie gospodarzowi konferencji – Dr. Witoldowi Błażowi za Jego zaangażowanie! 💙

Do zobaczenia za rok na kolejnej edycji 4P Neonatologia, CONGRESSUS. 

 

Report on the extraordinary 4P Neonatology meeting held in Rzeszow! 🌐🍼👩‍⚕👶


On November 6-8, 2023, we had the honor of hosting world-class experts in the field of neonatology.

Lectures were given by experts from Poland and abroad, such as Gusztav Belteki, Ryo Itoshima, Victoria Karlsson, Angela Kribs, Erik Normann, Jana Rosenberger, Prakeshkumar Shah, Renata Bokiniec, Pawel Krajewski, Piotr Kruczek, Ryszard Lauterbach, Iwona Maroszyńska, Iwona Maruniak-Chudek, Jana Mazela, Marzena Michalak-Kloc, Joanna Seliga-Siwecka, Dawid Szpecht, Tomasz Szczapa, Anna Tomaszkiewicz, Marta Twardoch-Drozd, Maria Wilińska, Arleta Zajączkowska, Witold Blaż.
The lectures were followed by inspiring workshops, through which we enriched our knowledge and practical skills. Three days of intensive training brought together about 100 participants, and the 18 equipment companies that supported our event deserve special thanks for providing the necessary world-class equipment used during the workshop. 🙌

It is worth noting that for the first time in Poland, we had access to a state-of-the-art NeoSim LuSi simulator, allowing doctors to practice neonatology realistically. 🤖👶

We would like to thank all participants, speakers, business partners, and especially the conference host Dr. Witold Blaz for his commitment! 💙 

Koleżanki i Koledzy,

Mam ogromny zaszczyt w imieniu naszego Zespołu zaprosić Was w dniach
6-8 listopada na spotkanie z neonatologią 4P – prewencyjną, protekcyjną, personalizowaną i praktyczną w duchu, nieustannej przecież, poprawy jakości opieki nad Najmniejszymi.
W ramach sympozjum westchniemy nad wentylacją w wielogodzinnych ćwiczeniach prowadzących do optymalnego wyboru wsparcia oddechowego dla każdego niepowtarzalnego pacjenta, pochylimy się nad ekstremalnie małymi wcześniakami aby poprawić ich start, posmakujemy owoców wymiany doświadczeń w ramach światowych baz danych z nadzieją,
że w każdym z tych kolorów - wentylacji, niewiarygodnego wcześniactwa
czy współpracy międzynarodowych rejestrów celem poprawy wyników leczenia pomalujemy wkrótce rzeczywistość polskiego neonatologicznego krajobrazu w jaśniejszych barwach w czym pomogą nam najwięksi eksperci w tych dziedzinach z kraju i ze świata.

Serdecznie zapraszamy

do listopadowo nostalgicznego ale neonatologicznie energetycznego Rzeszowa.

Witold Błaż

Dear Colleagues,

It is my great honor, on behalf of our Team, to invite you on November 6-8 to a meeting of the 4P's of neonatology - preventive, protective, personalized and practical in the spirit of, after all, continuous improvement in the quality of care for the Tiniest.

As part of the symposium, we will sigh over ventilation in hours-long hands-on workshops leading to the optimal choice of respiratory support for each unique patient, lean on extremely small premature infants to improve their start, taste the fruits of experience sharing within global databases with the hope, that in each of these colours - ventilation, incredible prematurity or cooperation of international registries to improve the results of treatment - we will soon paint the reality of the Polish neonatal landscape in brighter shades in which we will be helped by the greatest experts in these fields from the country and the world.

We cordially invite you


to November nostalgic but neonatologically energetic Rzeszów

Witold Błaż

Dlaczego warto? / Why participate

4P

Certyfikat ukończenia kursu wentylacji / Certificate of ventilatory course

Punkty edukacyjne

Weź udział w kursie i zdobądź punkty edukacyjne.

22  (uzależnione od ilości godzin)

Tłumaczenie symultaniczne / Simultaneous translation

Tematy wiodące: wykłady / warsztaty

Leading topics: lectures / workshops

4P

Teoria łączona z praktyką

4P

WARSZTATY / WORKSHOPS

Warsztaty wentylacyjne - tematyka

 • Monitorowanie wentylacji 
 • USG płuc i echo podczas wentylacji
 • Wentylacja nieinwazyjna 
 • Wentylacja konwencjonalna 
 • NAVA
 • HFOV-VG

Vent-workshops topics

 • Monitoring ventilation
 • Lung&heart ultrasound during ventilation
 • Non invasive ventilatory modes
 • Conventional ventilation
 • NAVA
 • HFOV-VG

Warsztat ELBW

 • I/ELBW - srebrna minuta, złota godzina, platynowe 72 godz., diamentowy tydzień - w praktyce „less is more”

ELBW workshop

 • I/ELBW - silver minute/golden hour/platinum 72h/diamond 7 days – “less is more” everyday practice 
4P

WYKŁADY/ LECTURES

Kurs wentylacji - wybrane wykłady

 • Interpretacja grafik oddechowych
 • Wentylacja objętościowa
 • Wentylacja oscylacyjna z gwarantowaną objętością
 • NAVA - przyjazna wentylacja 
 • Wentylacja personalizowana – jak wybrać właściwe ustawienia w różnych sytuacjach klinicznych
 • Wentylacja nieinwazyjna ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji
 • Zapobieganie BPD i wentylacja przewlekła
 • Wentylacja Najmniejszych
 • Nagłe pogorszenie oddechowe w OITN
 • Inhalacja/bolus dotchawiczy leków – od surfaktantu poprzez NO, PGI do antybiotyków i sterydów
 • Hemodynamika wentylacji  

  

Ventilatory course - lectures

 • How to interpret ventilator waveforms and loops
 • Volume targeted ventilation
 • HFOV and HFOV-VG
 • NAVA made friendly
 • How to choose ventilator modes and settings in different clinical scenarios
 • Non invasive ventilation with focus on synchronisation
 • BPD preventive and established ventilation
 • Respiratory management of the tiniest babies
 • Sudden ventilatory deterioration in the NICU (leaks, tricks and edu-pics)
 • Inhaled/istilled medications from surfactant via iNO and PGI to antibioics
 • Ventilatory hemodynamics

I/ELBW - wykłady

 • Co to znaczy „minimal handling” w Twoim Oddziale?
 • Zapobieganie BPD
 • Metody prewencji IVH
 • Hemodynika pourodzeniowa w zapobieganiu IVH
 • Jak unikać infekcji ?
 • Światowe doświadczenia w opiece nad wcześniakami I/ELBW – jak to możemy robić lepiej w Polsce?

I/ELBW - lectures

 • What is "minimal handling" in your NICU?
 • Respiratory management in the very acute phase to prevent BPD: strategy in each NICU and the outcomes
 • Strategies to prevent IVH
 • Circulatory management in the very acute phase from the perspective of IVH prevention and PDA management
 • What to do to prevent neonatal infection in your NICU?
 • Small baby care and outcomes: Worldwide perspectives
 • Different international ELBW perspectives - how to settle effective Polish pathway

Bazy danych - wykłady

 • Korzyści z rejestru neonatologicznego - doświadczenia z Kanady poprawiające jakość opieki
 • iNeo - międzynarodowe konsorcjum narodowych rejestrów neonatologicznych – współpraca ukierunkowana na wzajemne wspieranie się i rozwój
 • Jak wystartować z Polskim Rejestrem Neonatologicznym

DATABASES - lectures

 • Net worth of networking: Canadian Experience to improve quality
 • International network for Evaluating Outcomes of Neonates (iNeo): A Collaboration dedicated to learn from each other
 • How to start Polish Neonatal Network 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Opłaty i rejestracja / Fees and registration

1

Kliknij w przycisk "zapisz się" i wypełnij formularz


 

REJESTRACJA


2

Opłać uczestnictwo zgodnie z danymi z formularza

 

 

Wpłata


3

Mailowo otrzymasz potwierdzenie rejestracji i wpłaty

 

 

POTWIERDZENIE


4

Przyjdź punktualnie i aktywnie uczestnicz w wydarzeniu

 

 

UDZIAŁ


 

- Lekarz 1 350,00 zł

*Kolacja  07.11.2023 r.   

* Kolacja jest dodatkowo płatna w cenie 150,00 zł za 1 osobę

*Wydarzenia niefinansowane ze środków pochodzących od firm członkowskich Izby POLMED oraz Partnerów SOWE.

Za pośrednictwem organizatora można dokonać rezerwacji hotelowej w terminie 06-08 listopada 2023 r. 

Hotel Bristol

Pokój 1-osobowy 1 090,00 zł 2 doby wraz ze śniadaniem

 • Miejsce w pokoju 2 osobowym z innym uczestnikiem kursu 665,00 zł 2 doby wraz ze śniadaniem
 • Suplement doliczony do pokoju o podwyższonym standardzie :
  Deluxe/Junior Suite + 190 zł Studio/Senior Suite +370 zł
 • PARKING BEZPŁATNIE W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI
 

REJESTRACJA

Zarezerwuj miejsce dla siebie! / Book your place!

Do zamknięcia
rejestracji pozostało

00

dni


00

godzin


00

minut


00

sekund


Rejestrację zamykamy: 03.11.2023

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA  

Kontakt / Contact

KONTAKT W SPRAWACH NAUKOWYCH:

 Witold Błaż 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Klinika Noworodków z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodka, Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie.

☏: 17 86 64 102  

@: noworodki@szpital2.rzeszow.pl 

KONTAKT W SPRAWACH ORGANIZACYJNYCH:

CONGRESSUS 

Organizacja konferencji i szkoleń
ul. Nad Strugą 2/9
87-100 Toruń
Polska
NIP 879 195 31 13
www.congressus.pl

☏: + 48 507 215 076 

@: biuro@congressus.pl